content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výzkum a publikace

Pomocí ekonomického výzkumu podporujeme tvorbu politik

Provádíme ekonomický výzkum v mnoha rozličných oblastech. Přispíváme tak k lepší tvorbě politik a tím i ke spokojenosti všech Evropanů.

Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin uvádí informace, které tvoří základ pro měnověpolitická rozhodnutí ECB. Zveřejňujeme jej osmkrát za rok – vždy dva týdny po zasedání, na němž jsou přijímána měnověpolitická rozhodnutí. Přibližuje informace o ekonomice a jejím výhledu.

Přečtěte si nejnovější Ekonomický bulletin

Výzkumný bulletin

Výzkumný bulletin obsahuje výběr nedávné práce ekonomů ECB. Zveřejňován je každý měsíc a zabývá se širokou škálou ekonomických a finančních témat.

Přečtěte si Výzkumný bulletin

Odborné články z řady Occasional papers

Zveřejnili jsme několik odborných článků z řady Occasional papers, které byly použity v našem nedávno dokončeném přezkumu strategie. Tyto naše odborné články pokrývají práci na tématech souvisejících s našimi hlavními úkoly a funkcemi a jsou zaměřeny na širokou veřejnost.

Přečtěte si nejnovější odborné články z této řady

Makroobezřetnostní bulletin

Dlouhodobá povaha klimatických rizik a nejistota týkající se jejich dopadu v čase představují pro světovou ekonomiku značné výzvy. Toto vydání bulletinu zkoumá nástroje a reformy opatření potřebné k řízení klimatických rizik a financování přechodu na zelenější ekonomiku.

Přečtěte si náš Makroobezřetnostní bulletin

Výzkumné publikace

Naše výzkumné publikace sdílejí ekonomický výzkum související s úkoly ECB. Zveřejňujeme je, abychom podnítili diskusi.

Přečtěte si nejnovější výzkumné publikace

Naši výzkumní pracovníci

Naši výzkumní pracovníci provádějí analýzy na vysoké úrovni zahrnující celou řadu témat, která jsou pro ECB relevantní. Jejich činnost poskytuje základy pro rozhodnutí ECB ve všech oblastech politiky. Zjistěte více o tom, kdo jsou a na čem pracují.

Naši výzkumní pracovníci
KONFERENCE A SEMINÁŘE
Přečtěte si o našich nadcházejících konferencích a seminářích a o tom, jak se jich můžete zúčastnit.
PRACUJTE A PROPOJTE SE S NÁMI

Příležitosti pro badatele

Pracujte pro ECB

Pokud vás láká provádění výzkumu v ECB, nabízíme badatelům v oblasti ekonomie zajímavé a podnětné pracovní příležitosti, studentům stáže a mladým badatelům a akademikům stipendijní pobyty.

Více o stipendijních pobytech a nabídkách

Propojte se s námi

ECB vede a koordinuje výzkum v řadě sítí, aby získala hlubší přehled podporující naši tvorbu rozhodnutí.

Podívejte se na naše sítě v oblasti výzkumu
NEJSTE ODBORNÍK? PODÍVEJTE SE NA STRÁNKY „ECB VYSVĚTLUJE“
VÍCE INFORMACÍ
Proč ECB provádí výzkum?

Všechny stránky v této části